Kruszywo

Kruszywo wytwarzamy poprzez rozdrobnienie materiałów pozyskanych w naszych kopalniach.

 

Najogólniej kruszywo budowlane dzieli się na naturalne i sztuczne. Trzeba jednak podkreślić, że zarówno pierwsze jak i drugie to kruszywo pochodzenia mineralnego, przy czym kruszywo naturalne jest stosowane do celów budowlanych zarówno w stanie, w jakim występują w przyrodzie, jak i po poddaniu obróbce mechanicznej (kruszywo łamane) lub sortowaniu (kruszywo frakcjonowane). Natomiast sztuczne to kruszywo powstałe w wyniku celowych procesów przemysłowych, albo produkowane z odpadów przemysłowych.

kruszywo drogowe

Odrębnym rodzajem kruszywa jest kruszywo drogowe i kolejowe , które też jest w zasadzie kruszywem budowlanym.

 

Oferujemy kruszywo w kilku kategoriach:

 

  • Grys wykorzystywany przy wytwarzaniu mas bitumicznych, asfaltu, betonu oraz produktów betonowych.
  • Kruszywo grube wykorzystywane w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, wszelkiego rodzaju odwodnień i melioracji. Ma zastosowanie przy utwardzeniu dróg, placów.
  • Kruszywo o ciągłym uziarnieniu na podbudowę, do stabilizacji mechanicznej. Ma zastosowanie przy utwardzeniu dróg, placów oraz jako podsypka pod kostkę brukową i asfalt.
  • Kruszywo drobne łamane 8/16, 4/31,5 i nie łamane (piasek). Kruszywo mieszane 0/30 i 0/63

 

Certyfikat zgodności kruszywa do betonu
Znak certyfikacji kruszywa do betonu